با سیم LAN

اتصال با سیم LAN (یا کابل LAN )  رابط بین دستگاه ها و تجهیزاتی می‌باشد که امکان
شبکه شدن را دارند .
برای ارتباط بین دستگاها در یک شبکه نیازمند به کابل کشی شبکه داریم .
به عنوان مثال برای اتصال ۱۲ دوربین IP به یک دستگاه NVR از طریق سوییچ، نیاز به
کابل شبکه داریم تا از هر دوربین IP تادستگاه NVR کشیده شود تا داده‌ها در این
مسیر به راحتی انتقال داده شوند .

کابل LAN به دو نوع شیلد دار و بدون شیلد تقسیم می‌توان تقسیم کرد .
شیلد برای جلوگیری از نویزهای داخلی و خارجی ساخته می‌شود.
در حالت کلی کابل شبکه به دونوع STP و UTP تقسیم میشود.
روکش کابل مانند یک محافظ از کابل شبکه در برابر تهدیدات خارجی از جمله
تداخل الکتریکی، سیگنالهای مزاحم، ضربات و کشش های احتمالی که به
کابل وارد می‌شود محافظت می‌کند .
جنس این روکش ها  PVC و یا فویل آلومینیمی، شیلد مسی و نخ ابریشمی می‌باشند.

انتخاب دسته محصولات