استفاده از دوربین مدار بسته PINHOL کمبود فضا، موقعیت امنیتی محل نصب و استفاده

جاسوسی و اطلاعاتی می‌باشد. این محصول از دوربین های بسیار کوچک معروف به

pinhole است که در مدل های متنوع طراحی و تولید می‌گردد.

اگر چه ظاهر این دوربین به اندازه ای خوب است که بتوانید آن را برای دفتر و یا هر فضای

کوچک دیگری بکار ببرید اما این امکان نیز وجود دارد تا با قرار دادن آن در محفظه های خالی

دوربین مانند محفظه دوربین دام آن را مورد استفاده قرار دهید.

 لنز دوربین مدار بسته PINHOL به اندازه ای کوچک است که معمولا می توان از طریق ایجاد سوراخی

کوچک، تصاویر را به وسیله این دوربین ها ثبت کرد.

انتخاب دسته محصولات