دوربین مدار بسته از سری محصولات سیستم های حفاظتی و نظارتی می‌باشد.دوربین

مداربسته به کلیه دوربین هایی اطلاق می گردد که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک

یا چند محل ارسال می کنند. اغلب دوربین ها در حفاظت، نظارت و سیستم های امنیت بکار

می رود. دوربین مداربسته در انواع متنوع با کاربرد های گوناگون تولید می‌شوند.

در این سیستم، تصاویر دوربین ها از طریق یک مدار بسته به دستگاه ضبط (DVR/NVR) یا

نمایشگر تصاویر (Monitor) فرستاده می شود.

استفاده از دوربین مداربسته راهی ارزان تر و سریع تر در مقایسه با بکارگیری نیروهای پلیس

برای شناسایی مجرم و جرایم باشد.

انتخاب دسته محصولات