دستگاه ضبط تصاویر

دستگاه ضبط تصاویر با نام اختصاری Digital Video Recorder برای ضبط تصاویر دوربین‌های
مداربسته صورت می‌گیرد. دستگاه مورد نظر یکی از تجهیزات مهم در نصب و راه‌اندازی دوربین
مداربسته می‌باشد.

با وجود این دستگاه شما می‌توانید تصاویر را از دوربین دریافت کنید و به وسیله ی هارد در
داخل دستگاه، آن را ضبط نمایید. این دستگاه به دو نوع DVR , NVR تقسیم می‌شود. NVR
یک دستگاه ضبط‌ تحت شبکه می‌باشد. تبدیل تصاویر آنالوگ به دیجیتال از مهمترین ویژگی-
های دستگاه DVR می باشد.

این دستگاه در انواع مختلف و تعداد کانال های زیر دسته‌بندی می‌شود:
DVR 4 کانال DVR 04CH
DVR 8 کانال DVR 08CH
DVR 16 کانال DVR 16CH
DVR 32 کانال DVR 32CH
DVR 64 کانال DVR 64CH

انتخاب دسته محصولات