دستگاه ضبط تصاویر

دستگاه ضبط تصاویر با نام اختصاری Digital Video Recorder برای ضبط تصاویر
دوربین‌های مداربسته صورت می‌گیرد.
دستگاه مورد نظر یکی از تجهیزات مهم در نصب و راه‌اندازی دوربین مداربسته می‌باشد.
با وجود این دستگاه شما می‌توانید تصاویر را از دوربین دریافت کنید و به وسیله ی هارد در
داخل دستگاه آن را ضبط کنید.

این دستگاه به دو نوع DVR , NVR تقسیم می‌شود. دستگاه NVR یک دستگاه ضبط‌
تحت شبکه می‌باشد .تبدیل تصاویر آنالوگ به دیجیتال از مهمترین ویژگی های دستگاه DVR می باشد.

این دستگاه در انواع مختلف که در تعداد کانال های زیر دسته‌بندی می‌شود:
DVR 4 کانال DVR 04CH
DVR 8 کانال DVR 08CH
DVR 16 کانال DVR 16CH
DVR 32 کانال DVR 32CH
DVR 64 کانال (DVR 64CH)

انتخاب دسته محصولات