دوربین های اداری

نصب دوربین مداربسته در مراکز اداری برای بالا بردن امنیت و حفاظت از اهمیت ویژه‌ای
برخوردار است. یکی از هدف‌های نصب دوربین مداربسته در ادارات ،نظارت بر کارکنان
می‌باشد. اگر هدف از نصب دوربین مداربسته نظارت بر‌کارمندان در محل کار باشد، باید
تمامی اتاق‌ها و سالن‌هایی که کارکنان در آن مشغول کار هستند با تعداد کافی دوربین
مداربسته پوشش داد.

راهروها و سالن های مجتمع برای نظارت بر رفت و آمد مراجعه کنندگان یکی دیگر محل‌های
نصب دوربین مداربسته می‌باشند. درب ورود و خروج و سالن اصلی ادارات برای نظارت بر رفت
آمد کارمندان و مراجعه کنندگان یکی دیگراز محل های نصب دوربین‌ها مداربسته می‌باشد.

قسمت های ویژه واحد اداری، یکی دیگر مکان‌های نصب دوربین مداربسته در واحدهای
شرکتی محل نگهداری اسناد و اطلاعات واحد اشاره کرد. این بخش می‌تواند توسط دوربین‌های
مداربسته برای جلوگیری از ورود غیر مجاز افراد و جلوگیری از بروز مشکلات پوشش داد.

هیچ محصولی یافت نشد.

انتخاب دسته محصولات