اسپلیتر و ادغام کننده تصویر از تجهیزات کارآمد دوربین مداربسته تولید و به بازار سیستم های

حفاظتی و امنیتی عرضه می‌گردد.

اسپلیتر و ادغام کننده تصویر برای استفاده در دوربین مداربسته تحت شبکه صورت می‌گیرد.

توسط این محصول می توانید دو دوربین مداربسته IP را که در فاصله دوری قرار دارند توسط

یک کابل شبکه به دستگاه NVR وصل کنید.

این محصول از دو بخش: UPOE آن دارای دو ورودی شبکه و یک خروجی شبکهمادگی بوده

و بخش دوم Ethernet Cable Doubler آن نیز از یک ورودی شبکه مادگی و یک خروجی

شبکه مادگی و یک خروجی شبکه RJ45 نری بهره برده است.

انتخاب دسته محصولات