قابلیت ضبط صدا با استفاده از میکروفون از اقدام های مهم و اساسی در سیستم های دوربین

مداربسته می‌باشد که امروزه با استقبال بیشتر مصرف‌کنندگان روبه رو شده است.

این محصول با مدل های گوناگون قابلیت تنظیم  صدا در محیط های داخلی و بیرونی را برای.

شما فراهم می‌کند.

میکروفن سوزنی (میکروفن های مخفی)٬ میکروفن باکس (به صورت جعبه ای مستطیل شکل)

و میکروفن گلفی( دارای حجم کمی و به شکل توپ گلف است) از انواع مختلف میکروفون

بسته به شرایط و محیط مورد نظر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این محصول قابلیت نصب راحت و سریعی در مقابل تجهیزات دیگر دپربین مداربسته دارد.