فیش و اتصالات از انواع تجهیزات الکتریکی و لوازم جانبی دوربین مداربسته می‌باشد که در

انواع و مدل های متنوع تولید می‌شود.

از جمله مهمترین اتصالات مورد نیاز برای نصب و اجرای دوربین مداربسته فیش و اتصالات

می توان به موارد زیر اشاره کرد.

فیش BNC: برای اتصال کابل تصویر به دوربین و دستگاه DVR مورد استفاده قرار می گیرد.

فیش آداپتوری یا DC: از این فیش برای اتصال سیم برق به دوربین استفاده می شود.

فیش AV: از این فیش برای اتصال میکروفن به دستگاه DVR یا دستگاه به بلند گو استفاده

می شود. گاهی DVR ها با BNC به میکروفن متصل می شوند.

انتخاب دسته محصولات