دزدگیر اماکن

دزدگیر اماکن یک تجهیز الکترونیکی است که به دو صورت بیسیم و با سیم راه اندازی می‌شود.
در واقع این وسیله یک هشدار می‌باشد که با تحریک هر کدام از سنسورها ، به دستگاه فرمان
هشدار صادر می‌کند . و باعث بالا رفتن امنیت اماکن و خانه های ما می‌باشد.
برای آشنایی با این محصول ابتدا باید با تجهیزات آن آشنا شویم . دزدگیر از تجهیزات اصلی و جانبی بسیاری برخوردار است . که مهمترین قسمت دزدگیر های هوشمند برد اصلی
دستگاه مرکزی آن است . برد اصلی دستگاه باید شامل زون‌های بیسیم و باسیم باشد
تا بتوان دستگاه را تقسیم بندی کرد .
زون بخش هایی است که تجهیزات به صورت باسیم و بی سیم به آن متصل کرد . که یکی از
مهمترین بخش‌های یک برد زون‌ها می‌باشند .
از دیگر تجهیزات مهم سیستم دزدگیر اماکن چشمی حرکتی و حرارتی است . این چشمی‌ها
با تشخیص گرما و حرکت اجسام فرمان هشدار را به دستگاه ارسال می‌کنند .

انتخاب دسته محصولات