دزدگیر اماکن

دزدگیر اماکن یک تجهیز الکترونیکی است که به دو صورت بیسیم و با سیم راه اندازی
می‌شود. در واقع این وسیله یک هشدار می‌باشد که با تحریک هر کدام از سنسورها، به
دستگاه فرمان هشدار صادر می‌کند . و باعث بالا رفتن امنیت اماکن و خانه های ما می‌باشد.

برای آشنایی با این محصول ابتدا باید با تجهیزات آن آشنا شویم. دزدگیر از تجهیزات اصلی و
جانبی بسیاری برخوردار است. که مهمترین قسمت دزدگیر های هوشمند برد اصلی دستگاه
مرکزی آن است.

برد اصلی دستگاه باید شامل زون‌های بیسیم و باسیم باشد، تا بتوان دستگاه را تقسیم‌بندی
کرد. زون بخش هایی است که تجهیزات به صورت باسیم و بی سیم به آن متصل کرد. که
یکی از مهمترین بخش‌های یک برد زون‌ها می‌باشند.

انتخاب دسته محصولات