سنسور دود

تشخیص و نمایان ساختن دود که در سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق استفاده می‌شود .
در سیستم هوشمند نیز این سنسورها برای تشخیص آتش‌سوزی ، نشتی گاز و…  استفاده می‌شود .
این نوع سنسورها نوعی استاندارد برای اماکن اداری و خانه‌هایمان می‌باشد و لازمه امنیت و آرامش بیشتر ما در خانه و ادارات می‌شود.
هنگام بروز اولیه آتش سوزی این سیستم با تشخیص آلارم می‌دهد و سریع افراد را باخبر می‌کند .
این نوع سنسور باید به سقف وصل شود به دلیل اینکه هنگام شروع آتش‌سوزی، باعث تولید گازهای داغ می‌شود و به دلیل سبک‌تربودن نسبت به هوای معمولی به سرعت بالا و ذرات کوچک دود را در هوا می چرخند. این باعث می‌شود سنسور شروع به هشدار کند .

انتخاب دسته محصولات