سنسور مگنت

سنسور مگنت یا همان آهنربایی از خاصیت آهنربایی برای تشخیص تغییرات در محیط استفاده می کنند .

این نوع سنسور از دو بخش تشکیل شده‌اند :
آهن ربا و پلاتین بر روی پاتین ترمینالی جهت اتصال سنسور به دستگاه مرکزی وجود دارد .
نصب سنسور به این ترتیب است که پلاتین را به ترمینال سنسور دستگاه مرکزی متصل می‌کنند. در صورت جدا شدن آهنربا از پلاتین سنسور تحریک شده و تغییرات را به دستگاه مرکزی اطلاع می‌دهد .
محل نصب این سنسور روی لبه درها و پنجره ها خواهد بود .
نصب سنسور باید به گونه‌ای صورت گیرد که در صورت باز شدن درب یا پنجره قسمت متحرک از پلاتین جدا شود تا از این طریق سنسور فعال شود .

معمولا این سنسور را در قسمت بالای در نصب می‌کنند تا خارج از دید و دسترس وافراد باشد.

انتخاب دسته محصولات