سنسور

سنسور ( sensor ) از کلمه sens گرفته شده است و در لغت به معنی حس کننده یا حسگر است که می‌تواند چگونگی دما، رطوبت، فشار و … را به چگونگی الکتریکی پیوسته یا غیرپیوسته تبدیل کند.
یکی از پر کاربردترین تجهیزات اتوماسیون صنعتی سنسورها هستند .

انواع سنسورها:

تماسی :
برای سنجش دمای مکان‌های مورد نظر استفاده می‌شود . سنسورهای تماسی دمای خود را می‌سنجد و با تماس این سنسورها به جسم مورد نظر دیگر و یا قرار گرفتن حسگر در محیط، تعادل گرمایی بین سنسورها و محیط ایجاد می‌کند و مورد سنجش قرار می‌گیرد.

غیرتماسی :
سنسورهایی هستند که با نزدیک شدن یک جسم یا قطعه، آن را حس کرده و فعال می‌شوند.

انتخاب دسته محصولات