ریموت کنترل قطع و وصل برق در مدل ها و کاربرد های مختلفی دارد و ریموت‌کنترلی که جهت
این کار نیاز داریم، در خروجی یک یا چند رله دارد که با فرمان دادن از طریق ریموت ، رله ای
که در گیرنده قرار دارد تغییر حالت خواهد داد.
گاهی اوقات می‌خواهیم یک تابلو برق را از دور کنترل کنیم (بی‌سیم ) و مانند چراغ های نور
مخفی که در ساختمان به وسیله ریموت ، قابل کنترل است ، تابلو برق هم به همین صورت
کنترل کنیم .
تکنولوژی به کار گرفته شده در ریموت‌ها بر مبنای ارسال و دریافت امواج دارای فرکانس و دامنه
خاص ، می باشد . قاب ریموت‌ها دارای یک دستگاه فرستنده هستند و یک دستگاه گیرنده .
که ریسیور فرستنده آن است که با ارسال امواج دارای فرکانس مشخص به ریسیور، عملکرد
ریسیور را کنترل می‌کند .
برخی از فرستنده های ریموت‌ها دارای یک کانال ارسال موج می باشند و در این صورت
تنها قادر به کنترل یک دستگاه یا یک مدار هستند .

انتخاب دسته محصولات