هیتسینک

هیتسینک (Heat sink) یک مبدل حرارتی است که حرارت تولیدی در تجهیزات الکترونیکی و
مکانیکی را منتقل می‌کند و با پراکنده کردن حرارت، دما را در وسیله مورد نظر کنترل می‌کند.

هیت سینک‌ها معمولا روی انواع پردازنده (processor) ، منبع تغذیه (Power Supply) ،
لیزر های توان بالا و ال‌ای‌دی (LED) نصب می‌شوند.

هیتسینک‌ها حرارت را از تجهیزات جذب می‌کنند و با ماکزیمم کردن سطح تماس با سیال
اطرافشان ، حرارت را به آن سیال منتقل می‌کنند.

هیت سینک‌ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند :
هیت سینک فعال (Active) : این نوع از هیت سینک ها معمولا از فن، دمنده یا چیزی شبیه به
این ها برای انتقال حرارت استغاده می کنند.
مزیت هیت سینک های فعال این است که کارایی بسیار خوبی دارند اما داشتن اجزای متحرک
و قیمت زیاد از معایب آنها است.

هیت سینک غیرفعال (Passive) : این نوع از هیت سینک اجزای مکانیکی ندارند و انتقال حرارت
در آن ها از طریق فین ها و با استفاده از فرآیند همرفت یا Convection انجام می‌شود.
مزیت این نوع هیت سینک این است که قطعات متحرک ندارد و به همین خاطر بیشتر قابل
اعتماد است . اما در مقابل برای انتقال حرارت، همواره نیاز دارد که جریان پیوسته ای از هوا
روی فین ها در حال عبور باشد.

جنس هیت سینک یا از مس ساخته می‌شوند که هدایت حرارتی بالایی دارد و حرارت را به
سرعت منتقل کند .
جنس دیگری هیت سینگ‌ها آلومینیوم است که نقش آن هدایت حرارتی پایین‌ و هزینه و
وزن هیت سینک را کاهش می‌دهد.

انتخاب دسته محصولات