سیم لحیم (قلع)

سیم لحیم آلیاژی است از دو یا چند فلز مختلف که در اتصال ثابت فلزات به کار می‌رود.
ترکیب‌های اصلی لحیم قلع و سرب هستند، نسبت بین این دو عنصر می‌تواند نقطهٔ ذوب
لحیم را مشخص کند. آزمایش‌ها نشان می‌دهد نسبت قلع و سرب در حدود ۶۳٪ قلع و ۳۷٪
سرب می‌باشد.

آلیاژ آن بیشتر به صورت یک سیم با قطر کم تولید می‌شود تا فرایند لحیم‌کاری را ساده‌تر کند‌.
بیشتر مصرف لحیم کاری در صنعت روشنایی بیشتر برای اتصال قطعات نصب سطحی یا SMD
بر روی برد PCB استفاده می شود. این محصول مناسب‌ترین روش برای اتصال قطعات الکتریکی
می‌باشد.

انتخاب دسته محصولات