ریموت، آمپلی فایر و فلاشر

ریموت، آمپلی فایر و فلاشر هر کدام با توجه به عملکرد فوق العاده از محصولات روشنایی و
نورپردازی می‌باشند.

ریموت وسیله‌ای الکترونیکی که برای کنترل عملیات اجرایی یک دستگاه مورد استفاده قرار
می‌گیرد. ریموت لمسی یکی از انواع آن می‌باشد.

آمپلی فایرها یکی از رایج‌ترین دستگاه‌های الکترونیکی در جهان به‌شمار می‌روند که شامل
یک ساختار پایه‌ای از شمار زیادی مدارها می‌باشد. به عنوان تقویت کننده صوتی در رادیو،
پخش کننده سی‌دی و استریو استفاده می‌کنیم.

فلاشرها قطعات الکترونیکی هستند که درمجموع کار خاموش روشن کردن با برنامه را انجام
می‌دهند. انواع فلاشر عبارت اند از: فلزی، فایبرگلاس ،پلاستیکی.

انتخاب دسته محصولات