ال ای دی cob تکنولوژی جدیدتری هستند و در آن ها منبع نوری شامل تعداد زیادی چیپ ال ای

دی بر روی یک بورد PCB می باشد. ال ای دی COB دارای زاویه تابش 120 درجه هستند و ناحیه

گسترده تری را پوشش می دهند.

طراحی این محصول به گونه ای است که منجر به خروجی بیشتر و تولید نور گسترده تری در فضا

می شود. اساسا هدف از تولید لامپ های COB داشتن منابع نوری با بازدهی بالا، به صورتی

که با کاهش جریان مصرفی و گرمای تولید شده، روشنایی حاصل از محصول جدید کاملا به

صرفه و اقتصادی باشد.

انتخاب دسته محصولات