ریسه و خطی روشنایی های باریک و بلندی هستند که به عنوان تزیینات نورپردازی مورد

استفاده قرار می‌گیرند. از ریسه ها برای روشن کردن سقف های کاذب، لبه باغچه ها،

آکواریوم ها،ساختمان ها و… استفاده می شود. این محصلات دارای انواع متنوعی از رنگ ها

می‌باشد که بسته به شرایط و موقعیت های گوناگون کاربرد دارد.

نور حاصل از ریسه و خطی دارای قدرت و شفافیت بسیار است و محل نصب را کاملا

روشن می نماید٬ علاوه بر این از آن برای نورهای مخفی نیز بکار می آید. نصب این ریسه ها

بسیار راحت است. ریسه ها برعکس لامپ های قدیمی٬  بیش از % 80 انرژی را به نور تبدیل

می‌کند و تلفات حرارتی بسیار کمی دارند.

انتخاب دسته محصولات