ال ای دی اوال برند ولت آبی
  ال ای دی اوال برند ولت آبی
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۴۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۵۰۰ تومان
  ال ای دی اوال برند ولت سبز
  ال ای دی اوال برند ولت سبز
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۴۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۵۰۰ تومان
  ال ای دی اوال برند ولت سفید
  ال ای دی اوال برند ولت سفید
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۴۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۵۰۰ تومان
  ال ای دی اوال برند ولت قرمز
  ال ای دی اوال برند ولت قرمز
  122005016
  ۱۲۲۰۰۵۰۱۶
  ۴۶۸ تومان
  ال ای دی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت آبی
  ال ای دی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت آبی
  ال ای دی کلاهی
  ال ای دی کلاهی
  خرید بالای 5000 واحد۱۶ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۶ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۳۳ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۴۱۲ تومان
  ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت صورتی
  ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت صورتی
  ال ای دی کلاهی
  ال ای دی کلاهی
  خرید بالای 5000 واحد۱۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۳۷ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۴۶۰ تومان
  ال ای دی اوال آبی HG
  ال ای دی اوال آبی HG
  122005050
  ۱۲۲۰۰۵۰۵۰
  تماس بگیرید
  ال ای دی اوال انبه ای HG
  ال ای دی اوال انبه ای HG
  122005040
  ۱۲۲۰۰۵۰۴۰
  تماس بگیرید
  ال ای دی اوال برند ولت صورتی
  ال ای دی اوال برند ولت صورتی
  LED
  LED
  تماس بگیرید
  ال ای دی اوال سبز HG
  ال ای دی اوال سبز HG
  122005051
  ۱۲۲۰۰۵۰۵۱
  تماس بگیرید
  ال ای دی اوال سفید HG
  ال ای دی اوال سفید HG
  122005045
  ۱۲۲۰۰۵۰۴۵
  تماس بگیرید
  ال ای دی اوال صورتی HG
  ال ای دی اوال صورتی HG
  122005049
  ۱۲۲۰۰۵۰۴۹
  تماس بگیرید
  ال ای دی اوال قرمز HG
  ال ای دی اوال قرمز HG
  122005042
  ۱۲۲۰۰۵۰۴۲
  تماس بگیرید
  ال ای دی چراغ بلوکی رزینی آبی 5054
  ال ای دی چراغ بلوکی رزینی آبی 5054
  LED MODULE 5054 BLUE ZSA 3R
  LED MODULE ۵۰۵۴ BLUE ZSA ۳R
  تماس بگیرید
  ال ای دی چراغ بلوکی رزینی آفتابی 5054
  ال ای دی چراغ بلوکی رزینی آفتابی 5054
  LED MODULE 5054 W.W ZSA 3R
  LED MODULE ۵۰۵۴ W.W ZSA ۳R
  تماس بگیرید
  ال ای دی چراغ بلوکی رزینی زرد 5054
  ال ای دی چراغ بلوکی رزینی زرد 5054
  LED MODULE 5054 YELLOW ZSA 3R
  LED MODULE ۵۰۵۴ YELLOW ZSA ۳R
  تماس بگیرید
  ال ای دی چراغ بلوکی رزینی سبز 5054
  ال ای دی چراغ بلوکی رزینی سبز 5054
  LED MODULE 5054 GREEN ZSA 3R
  LED MODULE ۵۰۵۴ GREEN ZSA ۳R
  تماس بگیرید
  ال ای دی چراغ بلوکی رزینی سفید 5054
  ال ای دی چراغ بلوکی رزینی سفید 5054
  LED MODULE 5054 WHITE ZSA 3R
  LED MODULE ۵۰۵۴ WHITE ZSA ۳R
  تماس بگیرید
  ال ای دی چراغ بلوکی رزینی صورتی 5054
  ال ای دی چراغ بلوکی رزینی صورتی 5054
  LED MODULE 5054 PINK ZSA 3R
  LED MODULE ۵۰۵۴ PINK ZSA ۳R
  تماس بگیرید
  ال ای دی چراغ بلوکی رزینی قرمز 5054
  ال ای دی چراغ بلوکی رزینی قرمز 5054
  LED MODULE 5054 RED ZSA 3R
  LED MODULE ۵۰۵۴ RED ZSA ۳R
  تماس بگیرید
  ال ای دی چراغ بلوکی لنزدار آبی 2835
  ال ای دی چراغ بلوکی لنزدار آبی 2835
  LED MODULE 2835 LENSDAR BLUE
  LED MODULE ۲۸۳۵ LENSDAR BLUE
  تماس بگیرید
  ال ای دی چراغ بلوکی لنزدار زرد 2835
  ال ای دی چراغ بلوکی لنزدار زرد 2835
  LED MODULE 2835 LENSDAR YELLOW
  LED MODULE ۲۸۳۵ LENSDAR YELLOW
  تماس بگیرید
  ال ای دی چراغ بلوکی لنزدار سبز 2835
  ال ای دی چراغ بلوکی لنزدار سبز 2835
  LED MODULE 2835 LENSDAR GREEN
  LED MODULE ۲۸۳۵ LENSDAR GREEN
  تماس بگیرید
  ال ای دی چراغ بلوکی لنزدار سفید 2835
  ال ای دی چراغ بلوکی لنزدار سفید 2835
  LED MODULE 2835 LENSDAR WHITE
  LED MODULE ۲۸۳۵ LENSDAR WHITE
  تماس بگیرید
  ال ای دی چراغ بلوکی لنزدار صورتی 2835
  ال ای دی چراغ بلوکی لنزدار صورتی 2835
  LED MODULE 2835 LENSDAR PINK
  LED MODULE ۲۸۳۵ LENSDAR PINK
  تماس بگیرید
  ال ای دی چراغ بلوکی لنزدار قرمز 2835
  ال ای دی چراغ بلوکی لنزدار قرمز 2835
  LED MODULE 2835 LENSDAR RED
  LED MODULE ۲۸۳۵ LENSDAR RED
  تماس بگیرید
  ال ای دی کلاهی آبی HG
  ال ای دی کلاهی آبی HG
  122005052
  ۱۲۲۰۰۵۰۵۲
  تماس بگیرید
  ال ای دی کلاهی انبه ای HG
  ال ای دی کلاهی انبه ای HG
  122005041
  ۱۲۲۰۰۵۰۴۱
  تماس بگیرید
  ال ای دی کلاهی پرتقالی HG
  ال ای دی کلاهی پرتقالی HG
  122005046
  ۱۲۲۰۰۵۰۴۶
  تماس بگیرید
  ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت سبز
  ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت سبز
  122005023
  ۱۲۲۰۰۵۰۲۳
  تماس بگیرید
  ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت سفید
  ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت سفید
  ال ای دی کلاهی
  ال ای دی کلاهی
  تماس بگیرید
  ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت قرمز
  ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت قرمز
  122005022
  ۱۲۲۰۰۵۰۲۲
  تماس بگیرید
  ال ای دی کلاهی سبز HG
  ال ای دی کلاهی سبز HG
  122005044
  ۱۲۲۰۰۵۰۴۴
  تماس بگیرید
  ال ای دی کلاهی سفید HG
  ال ای دی کلاهی سفید HG
  122005047
  ۱۲۲۰۰۵۰۴۷
  تماس بگیرید
  ال ای دی کلاهی صورتی HG
  ال ای دی کلاهی صورتی HG
  122005048
  ۱۲۲۰۰۵۰۴۸
  تماس بگیرید
  ال ای دی کلاهی قرمز HG
  ال ای دی کلاهی قرمز HG
  122005043
  ۱۲۲۰۰۵۰۴۳
  تماس بگیرید

   ملزومات تابلوسازی


   ال ای دی ها ابزاری برای روشنایی تجهیزات هستند. با پیشرفت صنعت تجهیزات متنوعی برای اعمال روشنایی طراحی و ساخته شده است.از ویژگی های بارز این ال ای دی ها مصرف انرژی پایین، طول عمر بالای ال ای دی و بازدهی نوری فوق العاده ای

   نیز میباشد. سازگاری بالایی با سلامتی انسان از نکات مهم این محصول است. ال ای دی اوال نوعی دیگر از ال ای دی ها هستند که به دلیل بیضی شکل بودن آن اوال نامیده میشوند. ال ای دی های اوال در انواع مختلفی تولید میشوند که شما در هنگام خرید میتوانید رنگ دلخواه را انتخاب کنید. ال ای دی های کلاهی زاویه تابش نوری محدودی دارند اما پرتاب نوری آنها بیشتر میباشد. لازم به ذکر است که مهم ترین کاربرد این ابزار در تهیه و تولید تابلوهای تبلیغاتی ، تابلوهای هشدار دهنده و یا ساخت ساعت های شهری است.

   ملزومات تابلوسازی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله