ال ای دی 3 میل خودرنگ آبی
  ال ای دی 3 میل خودرنگ آبی
  LED
  LED
  تماس بگیرید
  ال ای دی 3 میل خودرنگ زرد
  ال ای دی 3 میل خودرنگ زرد
  LED
  LED
  تماس بگیرید
  ال ای دی 3 میل خودرنگ سبز
  ال ای دی 3 میل خودرنگ سبز
  LED
  LED
  تماس بگیرید
  ال ای دی 3 میل شفاف آبی
  ال ای دی 3 میل شفاف آبی
  122005013
  ۱۲۲۰۰۵۰۱۳
  تماس بگیرید
  ال ای دی 5 میل خودرنگ آبی
  ال ای دی 5 میل خودرنگ آبی
  LED
  LED
  تماس بگیرید
  ال ای دی 5 میل خودرنگ زرد
  ال ای دی 5 میل خودرنگ زرد
  LED
  LED
  تماس بگیرید
  ال ای دی 5 میل خودرنگ سبز
  ال ای دی 5 میل خودرنگ سبز
  LED
  LED
  تماس بگیرید
  ال ای دی 5 میل خودرنگ قرمز
  ال ای دی 5 میل خودرنگ قرمز
  LED
  LED
  تماس بگیرید
  ال ای دی 5 میل شفاف آبی
  ال ای دی 5 میل شفاف آبی
  LED
  LED
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 18 ولت 65-55 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 18 ولت 65-55 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 18 ولت 75-65 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 18 ولت 75-65 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 3 ولت 60-55 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 3 ولت 60-55 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 3 ولت 65-60 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 3 ولت 65-60 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 1 وات 18 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 18 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 1 وات 18 ولت 135-125 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 18 ولت 135-125 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 1 وات 36 ولت 130-120 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 36 ولت 130-120 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 1 وات 36 ولت 130-120 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 36 ولت 130-120 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 1 وات 6 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 6 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  122006005
  ۱۲۲۰۰۶۰۰۵
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 1 وات 6 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 6 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  LED CHIP 6 v 1 w 100-120 LM
  LED CHIP ۶ v ۱ w ۱۰۰-۱۲۰ LM
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 1 وات 9 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 9 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  خازن الکترولیت 22/400 6000H KYC
  خازن الکترولیت 22/400 6000H KYC
  122018005
  ۱۲۲۰۱۸۰۰۵
  تماس بگیرید
  خازن الکترولیت 33/400 6000H KYC
  خازن الکترولیت 33/400 6000H KYC
  122018006
  ۱۲۲۰۱۸۰۰۶
  تماس بگیرید
  خازن الکترولیت 4.7/400 6000H KYC
  خازن الکترولیت 4.7/400 6000H KYC
  122018002
  ۱۲۲۰۱۸۰۰۲
  تماس بگیرید
  خازن الکترولیت 47/400 6000H KYC
  خازن الکترولیت 47/400 6000H KYC
  122018007
  ۱۲۲۰۱۸۰۰۷
  تماس بگیرید
  خلزن الکترولیت 10/400 6000H KYC
  خلزن الکترولیت 10/400 6000H KYC
  122018004
  ۱۲۲۰۱۸۰۰۴
  تماس بگیرید
  خلزن الکترولیت 2.2/400 6000H KYC
  خلزن الکترولیت 2.2/400 6000H KYC
  122018001
  ۱۲۲۰۱۸۰۰۱
  تماس بگیرید
  خلزن الکترولیت 6.8/400 6000H KYC
  خلزن الکترولیت 6.8/400 6000H KYC
  122018003
  ۱۲۲۰۱۸۰۰۳
  تماس بگیرید

   قطعات الکترونیک

   قطعات الکترونیک
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MLS
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله