فن 220 ولت 15*15 بلبرینگی
  فن 220 ولت 15*15 بلبرینگی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۱۹,۵۵۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۱۹,۵۵۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۳۹,۱۰۴ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۴۸۸,۸۰۰ تومان
  فن 220 ولت 15*17 بلبرینگی
  فن 220 ولت 15*17 بلبرینگی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۲۱,۶۳۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۲۱,۶۳۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۴۳,۲۶۴ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۵۴۰,۸۰۰ تومان
  فن 220 ولت 8*8 بلبرینگی
  فن 220 ولت 8*8 بلبرینگی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۹,۵۶۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۹,۵۶۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۱۹,۱۳۶ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۲۳۹,۲۰۰ تومان
  فن 220 ولت 8*8 بوشی
  فن 220 ولت 8*8 بوشی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۶,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۶,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۱۳,۷۲۸ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۱۷۱,۶۰۰ تومان
  فن 220 ولت 9*9 بوشی
  فن 220 ولت 9*9 بوشی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۷,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۷,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۱۴,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  فن بلبرینگی 220 ولت 12*12
  فن بلبرینگی 220 ولت 12*12
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۷,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۷,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۱۵,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  فن بوشی 220 ولت 12*12
  فن بوشی 220 ولت 12*12
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۱۱,۶۴۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۱۱,۶۴۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۲۳,۲۹۶ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۲۹۱,۲۰۰ تومان
  فن تک فاز 220 ولت 15*15
  فن تک فاز 220 ولت 15*15
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۲۷,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۲۷,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۵۴,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۶۷۶,۰۰۰ تومان
  فن تک فاز 220 ولت 20*20
  فن تک فاز 220 ولت 20*20
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۳۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۳۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۶۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
  فن چشمی 220 ولت
  فن چشمی 220 ولت
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۴۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۴۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۹۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  فن 3 فاز 380 ولت 15*15
  فن 3 فاز 380 ولت 15*15
  فن AC
  فن AC
  تماس بگیرید
  فن 3 فاز 380 ولت 20*20
  فن 3 فاز 380 ولت 20*20
  فن AC
  فن AC
  تماس بگیرید

   فن AC

   فن AC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   ولتاژ
   توان
   آمپر
   جنس بدنه
   جنس پره
   دور موتور
   تعداد سیم
   نوع فن
   خیر
   بله