درایو ال ای دی ایزوله 12-8 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  درایو ال ای دی ایزوله 12-8 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  LED DRIVER 8*12W DARK
  LED DRIVER ۸*۱۲W DARK
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی ایزوله 3-1 وات 300 میلی آمپر جیاتون
  درایو ال ای دی ایزوله 3-1 وات 300 میلی آمپر جیاتون
  LED DRIVER 1-3W 300MA ISO JIATON
  LED DRIVER ۱-۳W ۳۰۰MA ISO JIATON
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی ایزوله 3-1 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  درایو ال ای دی ایزوله 3-1 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  LED DRIVER 1-3W DARK ENERGY ISO
  LED DRIVER ۱-۳W DARK ENERGY ISO
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی ایزوله 7-3 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  درایو ال ای دی ایزوله 7-3 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  LED DRIVER 4*7W DARK
  LED DRIVER ۴*۷W DARK
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی ضدآب غیر ایزوله 30 وات 900 میلی آمپر
  درایو ال ای دی ضدآب غیر ایزوله 30 وات 900 میلی آمپر
  LED DRIVER 30W 900MA IP
  LED DRIVER ۳۰W ۹۰۰MA IP
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی ضدآب غیر ایزوله 50 وات 1500 میلی آمپر
  درایو ال ای دی ضدآب غیر ایزوله 50 وات 1500 میلی آمپر
  LED DRIVER 50W 1500MA IP
  LED DRIVER ۵۰W ۱۵۰۰MA IP
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 24-8 وات 300 میلی آمپر جیاتون
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 24-8 وات 300 میلی آمپر جیاتون
  LED DRIVER 8-24W
  LED DRIVER ۸-۲۴W
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 24-8 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 24-8 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  LED DRIVER 8-24W DARK ENERGY NON
  LED DRIVER ۸-۲۴W DARK ENERGY NON
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 30 وات 900 میلی آمپر
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 30 وات 900 میلی آمپر
  LED DRIVER 30W 900MA
  LED DRIVER ۳۰W ۹۰۰MA
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 50 وات 1500 میلی آمپر
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 50 وات 1500 میلی آمپر
  LED DRIVER 50W 1500M
  LED DRIVER ۵۰W ۱۵۰۰M
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 50-36 وات 300 میلی آمپر جیاتون
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 50-36 وات 300 میلی آمپر جیاتون
  LED DRIVER 36-48W
  LED DRIVER ۳۶-۴۸W
  تماس بگیرید

   درایور ال ای دی

   درایور ال‌ای‌دی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله