چیپ ال ای دی 0.5 وات 18 ولت 65-55 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 18 ولت 65-55 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 18 ولت 75-65 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 18 ولت 75-65 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 3 ولت 60-55 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 3 ولت 60-55 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 3 ولت 65-60 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 3 ولت 65-60 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 1 وات 18 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 18 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 1 وات 18 ولت 135-125 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 18 ولت 135-125 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 1 وات 36 ولت 130-120 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 36 ولت 130-120 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 1 وات 36 ولت 130-120 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 36 ولت 130-120 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 1 وات 6 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 6 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  122006005
  ۱۲۲۰۰۶۰۰۵
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 1 وات 6 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 6 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  LED CHIP 6 v 1 w 100-120 LM
  LED CHIP ۶ v ۱ w ۱۰۰-۱۲۰ LM
  تماس بگیرید
  چیپ ال ای دی 1 وات 9 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 9 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  تماس بگیرید

   ال ای دی SMD

   ال‌ ای‌ دی SMD
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MLS
   میزان روشنایی
   ولتاژ
   توان
   جنس بدنه
   آمپر
   خیر
   بله