آداپتور 2 آمپر 12 وات
  آداپتور 2 آمپر 12 وات
  104003020
  ۱۰۴۰۰۳۰۲۰
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ 12 ولت 10 آمپر LXO
  آداپتور سویچینگ 12 ولت 10 آمپر LXO
  SWITCHING 12V 10A LXO
  SWITCHING ۱۲V ۱۰A LXO
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ 12 ولت 15 آمپر
  آداپتور سویچینگ 12 ولت 15 آمپر
  SWITCHING 12V 15A
  SWITCHING ۱۲V ۱۵A
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ 12 ولت 15 آمپر LXO
  آداپتور سویچینگ 12 ولت 15 آمپر LXO
  SWITCHING 12V 15A LXO
  SWITCHING ۱۲V ۱۵A LXO
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ 12 ولت 2 آمپر LXO
  آداپتور سویچینگ 12 ولت 2 آمپر LXO
  SWITCHING 12V 2A LXO
  SWITCHING ۱۲V ۲A LXO
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ 12 ولت 20 آمپر LXO
  آداپتور سویچینگ 12 ولت 20 آمپر LXO
  SWITCHING 12V 20A LXO
  SWITCHING ۱۲V ۲۰A LXO
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ 24 ولت 10 آمپر LXO
  آداپتور سویچینگ 24 ولت 10 آمپر LXO
  SWITCHING 24V 10A LXO
  SWITCHING ۲۴V ۱۰A LXO
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ 24 ولت 25 آمپر LXO
  آداپتور سویچینگ 24 ولت 25 آمپر LXO
  SWITCHING 24V 25A LXO
  SWITCHING ۲۴V ۲۵A LXO
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ 24 ولت 5 آمپر LXO
  آداپتور سویچینگ 24 ولت 5 آمپر LXO
  SWITCHING 24V 5A LXO
  SWITCHING ۲۴V ۵A LXO
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ 5 ولت 20 آمپر LXO
  آداپتور سویچینگ 5 ولت 20 آمپر LXO
  SWITCHING 5V 20A LXO
  SWITCHING ۵V ۲۰A LXO
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ 5 ولت 30 آمپر LXO
  آداپتور سویچینگ 5 ولت 30 آمپر LXO
  SWITCHING 5V 30A LXO
  SWITCHING ۵V ۳۰A LXO
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ 5 ولت 40 آمپر LXO
  آداپتور سویچینگ 5 ولت 40 آمپر LXO
  SWITCHING 5V 40A LXO
  SWITCHING ۵V ۴۰A LXO
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ فن دار 12 ولت 20 آمپر
  آداپتور سویچینگ فن دار 12 ولت 20 آمپر
  SWITCHING 12V 20A FAN
  SWITCHING ۱۲V ۲۰A FAN
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ فن دار 12 ولت 20 آمپر LXO
  آداپتور سویچینگ فن دار 12 ولت 20 آمپر LXO
  SWITCHING 12V 20A FAN LXO
  SWITCHING ۱۲V ۲۰A FAN LXO
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ فن دار 12 ولت 30 آمپر
  آداپتور سویچینگ فن دار 12 ولت 30 آمپر
  SWITCHING 12V 30A FAN
  SWITCHING ۱۲V ۳۰A FAN
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ فن دار 12 ولت 30 آمپر LXO
  آداپتور سویچینگ فن دار 12 ولت 30 آمپر LXO
  SWITCHING 12V 30A FAN LXO
  SWITCHING ۱۲V ۳۰A FAN LXO
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ فن دار 36 ولت 10 آمپر
  آداپتور سویچینگ فن دار 36 ولت 10 آمپر
  SWIITCHING 36V 10A FAN
  SWIITCHING ۳۶V ۱۰A FAN
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ کوچک 12 ولت 5 آمپر
  آداپتور سویچینگ کوچک 12 ولت 5 آمپر
  SWITCHING 12V 5A SMALL
  SWITCHING ۱۲V ۵A SMALL
  تماس بگیرید
  آداپتور سویچینگ کوچک 12 ولت 5 آمپر LXO
  آداپتور سویچینگ کوچک 12 ولت 5 آمپر LXO
  SWITCHING 12V 5A SMALL LXO
  SWITCHING ۱۲V ۵A SMALL LXO
  تماس بگیرید
  اینورتر شبه سینوسی 1000 وات
  اینورتر شبه سینوسی 1000 وات
  104005002
  ۱۰۴۰۰۵۰۰۲
  تماس بگیرید
  اینورتر شبه سینوسی 2000 وات
  اینورتر شبه سینوسی 2000 وات
  INVERTER 2000W
  INVERTER ۲۰۰۰W
  تماس بگیرید
  اینورتر شبه سینوسی 500 وات
  اینورتر شبه سینوسی 500 وات
  104005001
  ۱۰۴۰۰۵۰۰۱
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی ایزوله 12-8 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  درایو ال ای دی ایزوله 12-8 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  LED DRIVER 8*12W DARK
  LED DRIVER ۸*۱۲W DARK
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی ایزوله 3-1 وات 300 میلی آمپر جیاتون
  درایو ال ای دی ایزوله 3-1 وات 300 میلی آمپر جیاتون
  LED DRIVER 1-3W 300MA ISO JIATON
  LED DRIVER ۱-۳W ۳۰۰MA ISO JIATON
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی ایزوله 3-1 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  درایو ال ای دی ایزوله 3-1 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  LED DRIVER 1-3W DARK ENERGY ISO
  LED DRIVER ۱-۳W DARK ENERGY ISO
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی ایزوله 7-3 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  درایو ال ای دی ایزوله 7-3 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  LED DRIVER 4*7W DARK
  LED DRIVER ۴*۷W DARK
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی ضدآب غیر ایزوله 30 وات 900 میلی آمپر
  درایو ال ای دی ضدآب غیر ایزوله 30 وات 900 میلی آمپر
  LED DRIVER 30W 900MA IP
  LED DRIVER ۳۰W ۹۰۰MA IP
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی ضدآب غیر ایزوله 50 وات 1500 میلی آمپر
  درایو ال ای دی ضدآب غیر ایزوله 50 وات 1500 میلی آمپر
  LED DRIVER 50W 1500MA IP
  LED DRIVER ۵۰W ۱۵۰۰MA IP
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 24-8 وات 300 میلی آمپر جیاتون
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 24-8 وات 300 میلی آمپر جیاتون
  LED DRIVER 8-24W
  LED DRIVER ۸-۲۴W
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 24-8 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 24-8 وات 300 میلی آمپر دارک انرژی
  LED DRIVER 8-24W DARK ENERGY NON
  LED DRIVER ۸-۲۴W DARK ENERGY NON
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 30 وات 900 میلی آمپر
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 30 وات 900 میلی آمپر
  LED DRIVER 30W 900MA
  LED DRIVER ۳۰W ۹۰۰MA
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 50 وات 1500 میلی آمپر
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 50 وات 1500 میلی آمپر
  LED DRIVER 50W 1500M
  LED DRIVER ۵۰W ۱۵۰۰M
  تماس بگیرید
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 50-36 وات 300 میلی آمپر جیاتون
  درایو ال ای دی غیر ایزوله 50-36 وات 300 میلی آمپر جیاتون
  LED DRIVER 36-48W
  LED DRIVER ۳۶-۴۸W
  تماس بگیرید
  منبع تغذیه سویچینگ مین ول 12 ولت 125 آمپر RSP
  منبع تغذیه سویچینگ مین ول 12 ولت 125 آمپر RSP
  SWITCHING 12V 125A RSP1500-12 MW
  SWITCHING ۱۲V ۱۲۵A RSP۱۵۰۰-۱۲ MW
  تماس بگیرید
  منبع تغذیه سویچینگ مین ول 12 ولت 50 آمپر SE600-12
  منبع تغذیه سویچینگ مین ول 12 ولت 50 آمپر SE600-12
  SWITCHING 12V 50A SE600-12 MW
  SWITCHING ۱۲V ۵۰A SE۶۰۰-۱۲ MW
  تماس بگیرید
  منبع تغذیه سویچینگ مین ول 24 ولت 25 آمپر SE600-24
  منبع تغذیه سویچینگ مین ول 24 ولت 25 آمپر SE600-24
  SWITCHING 24V 25A SE600-24 MW
  SWITCHING ۲۴V ۲۵A SE۶۰۰-۲۴ MW
  تماس بگیرید

   منبع تغذیه

   منبع تغذیه
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله