ال ای دی 3 میل خودرنگ آبی
  ال ای دی 3 میل خودرنگ آبی
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۱۱ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۱ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۲۱ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۲۶۸ تومان
  ال ای دی 3 میل خودرنگ زرد
  ال ای دی 3 میل خودرنگ زرد
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۱۱ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۱ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۲۲ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۲۷۰ تومان
  ال ای دی 5 میل خودرنگ آبی
  ال ای دی 5 میل خودرنگ آبی
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۱۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۲۴ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۳۰۰ تومان
  ال ای دی 5 میل خودرنگ زرد
  ال ای دی 5 میل خودرنگ زرد
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۱۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۲۴ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۳۰۰ تومان
  ال ای دی 5 میل خودرنگ سبز
  ال ای دی 5 میل خودرنگ سبز
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۱۳ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۳ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۲۵ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۳۱۳ تومان
  ال ای دی 5 میل خودرنگ قرمز
  ال ای دی 5 میل خودرنگ قرمز
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۱۱ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۱ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۲۲ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۲۷۵ تومان
  ال ای دی 5 میل شفاف آبی
  ال ای دی 5 میل شفاف آبی
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۱۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۲۳ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۲۹۰ تومان
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 3 ولت 60-55 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 3 ولت 60-55 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  ۸۰ تومان
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 3 ولت 65-60 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 3 ولت 65-60 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  ۸۳ تومان
  چیپ ال ای دی 1 وات 36 ولت 130-120 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 36 ولت 130-120 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  ۱۶۰ تومان
  چیپ ال ای دی 1 وات 6 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 6 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  122006005
  ۱۲۲۰۰۶۰۰۵
  ۱۲۵ تومان
  چیپ ال ای دی 1 وات 6 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 6 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  LED CHIP 6 v 1 w 100-120 LM
  LED CHIP ۶ v ۱ w ۱۰۰-۱۲۰ LM
  ۱۳۵ تومان
  چیپ ال ای دی 1 وات 9 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 9 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  ۱۶۰ تومان
  ال ای دی 3 میل خودرنگ سبز
  ال ای دی 3 میل خودرنگ سبز
  LED
  LED
  ناموجود
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 18 ولت 65-55 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 18 ولت 65-55 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  ناموجود
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 18 ولت 75-65 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 0.5 وات 18 ولت 75-65 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  ناموجود
  چیپ ال ای دی 1 وات 18 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 18 ولت 120-110 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  ناموجود
  چیپ ال ای دی 1 وات 18 ولت 135-125 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 18 ولت 135-125 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  ناموجود
  چیپ ال ای دی 1 وات 36 ولت 130-120 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی 1 وات 36 ولت 130-120 لومن 2835 برند MLS
  چیپ ال ای دی
  چیپ ال ای دی
  ناموجود
   قطعات الکترونیک
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MLS
   خیر
   بله