فن 220 ولت 15*15 بلبرینگی
  فن 220 ولت 15*15 بلبرینگی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۱۲,۲۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۱۲,۲۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۲۴,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۳۰۵,۵۰۰ تومان
  فن 220 ولت 15*17 بلبرینگی
  فن 220 ولت 15*17 بلبرینگی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۱۳,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۱۳,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۲۷,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۳۳۸,۰۰۰ تومان
  فن 220 ولت 8*8 بلبرینگی
  فن 220 ولت 8*8 بلبرینگی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۵,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۱۱,۹۶۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۱۴۹,۵۰۰ تومان
  فن 220 ولت 8*8 بوشی
  فن 220 ولت 8*8 بوشی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۴,۲۹۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۴,۲۹۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۸,۵۸۴ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۱۰۷,۳۰۰ تومان
  فن 220 ولت 9*9 بوشی
  فن 220 ولت 9*9 بوشی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۴,۵۵۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۴,۵۵۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۹,۱۰۴ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۱۱۳,۸۰۰ تومان
  فن بلبرینگی 220 ولت 12*12
  فن بلبرینگی 220 ولت 12*12
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۴,۸۷۴ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۴,۸۷۴ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۹,۷۴۸ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۱۲۱,۸۵۰ تومان
  فن بوشی 220 ولت 12*12
  فن بوشی 220 ولت 12*12
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۷,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۷,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۱۴,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  فن چشمی 220 ولت
  فن چشمی 220 ولت
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  فن 3 فاز 380 ولت 15*15
  فن 3 فاز 380 ولت 15*15
  فن AC
  فن AC
  ناموجود
  فن 3 فاز 380 ولت 20*20
  فن 3 فاز 380 ولت 20*20
  فن AC
  فن AC
  ناموجود
  فن تک فاز 220 ولت 15*15
  فن تک فاز 220 ولت 15*15
  فن AC
  فن AC
  ناموجود
  فن تک فاز 220 ولت 20*20
  فن تک فاز 220 ولت 20*20
  فن AC
  فن AC
  ناموجود
   فن AC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   ولتاژ
   توان
   آمپر
   جنس بدنه
   جنس پره
   دور موتور
   تعداد سیم
   نوع فن
   خیر
   بله