نواری
نواری
برد COB
برد COB
برد SMD
برد SMD
+ -4 دسته‌بندی دیگر
  برد پروژکتوری 50 وات SPECTRUM
  برد پروژکتوری 50 وات SPECTRUM
  برد پروژکتور
  برد پروژکتور
  تماس بگیرید
  برد پروژکتوری 50 وات آفتابی
  برد پروژکتوری 50 وات آفتابی
  برد پروژکتور
  برد پروژکتور
  تماس بگیرید
  برد پروژکتوری 50 وات مهتابی
  برد پروژکتوری 50 وات مهتابی
  برد پروژکتور
  برد پروژکتور
  تماس بگیرید
  برد پروژکتوری بزرگ 50 وات آفتابی
  برد پروژکتوری بزرگ 50 وات آفتابی
  برد پروژکتور
  برد پروژکتور
  تماس بگیرید
  برد پروژکتوری بزرگ 50 وات مهتابی
  برد پروژکتوری بزرگ 50 وات مهتابی
  برد پروژکتور
  برد پروژکتور
  تماس بگیرید
  ماژول 12 وات آفتابی قطر 44 میلیمتر
  ماژول 12 وات آفتابی قطر 44 میلیمتر
  ماژول
  ماژول
  تماس بگیرید
  ماژول 12 وات مهتابی قطر 44 میلیمتر
  ماژول 12 وات مهتابی قطر 44 میلیمتر
  ماژول
  ماژول
  تماس بگیرید
  ماژول 18 وات مهتابی قطر 48 میلیمتر
  ماژول 18 وات مهتابی قطر 48 میلیمتر
  ماژول
  ماژول
  تماس بگیرید
  ماژول 7 وات آفتابی قطر 35 میلیمتر
  ماژول 7 وات آفتابی قطر 35 میلیمتر
  ماژول
  ماژول
  تماس بگیرید
  ماژول 7 وات مهتابی با قطر 35 میلیمتر
  ماژول 7 وات مهتابی با قطر 35 میلیمتر
  ماژول
  ماژول
  تماس بگیرید
  ماژول 9 وات آفتابی قطر 40 میلیمتر
  ماژول 9 وات آفتابی قطر 40 میلیمتر
  ماژول
  ماژول
  تماس بگیرید
  ماژول 9 وات مهتابی قطر 40 میلیمتر
  ماژول 9 وات مهتابی قطر 40 میلیمتر
  ماژول
  ماژول
  تماس بگیرید
  نواری ۱۲۰ ال ای دی مهتابی
  نواری ۱۲۰ ال ای دی مهتابی
  103006008
  ۱۰۳۰۰۶۰۰۸
  تماس بگیرید
  نواری ۲۴۰ ال ای دی مهتابی
  نواری ۲۴۰ ال ای دی مهتابی
  103006003
  ۱۰۳۰۰۶۰۰۳
  تماس بگیرید

   برد ال ای دی

   برد ال ‌ای ‌دی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله