• نوع اوال
    جریان 20MA
    ولتاژ 3.0-3.2V
    شدت نور 1800-2000
    سایز پایه 3 سانتیمتر
    تعداد در بسته 1000
خیر
بله