• نوع اوال
    جریان 20MA
    ولتاژ 3.0-3.2V
    شدت نور 2200-2500
    سایز پایه 2 سانتیمتر
    تعداد در بسته 1000
خیر
بله